Οι στόχοι του ClimateYouthsPV

• Η παροχή ενός προσβάσιμου τρόπου για τους νέους να λάβουν δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησής τους, εμπλέκοντας και κινητοποιώντας την ευρύτερη κοινότητά τους, καθώς επίσης και διαμορφώνοντας και δημιουργώντας τα δικά τους Συμμετοχικά Βίντεο (PV) προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμά τους και τις προοπτικές τους στους υπεύθυνους για την λήψη των αποφάσεων και το κοινό.

• Η παροχή μαθημάτων κατάρτισης για την άμεση εκπαίδευση της ομάδας -στόχου (νέοι) σε ένα σύνολο δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή Συμμετοχικών Βίντεο και, επίσης, παράδοση αυτών των μαθημάτων σε μια ομάδα –στόχο που αποτελείται από Διοργανωτές Δραστηριοτήτων για Νέους, προκειμένου να ενισχυθεί και να διαιωνιστoύν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αυτών των μαθημάτων.

Γνωρίστε την Κοινοπραξία

Ο οργανισμός STANDO LTD είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, αφοσιωμένος στην εξέλιξη της έρευνας και της καινοτομίας. Είμαστε παράλληλα ένα εγκεκριμένο Κέντρο ΚΕΚ διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου.

Η BACKSLASH είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση νεολαίας που ιδρύθηκε το 2014 στη Βαλένθια της Ισπανίας, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση της νεολαίας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της βοήθειας των νέων στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

Το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP είναι κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων και ΕΕΚ εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Iδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003 με επίκεντρο την εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων σε δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Οι δραστηριότητες του δικτύου CRN διαιρούνται σε τρεις κάθετους τομείς: Έρευνα, εκπαίδευση και δημοσίευση. Το ερευνητικό τμήμα έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά τις κοινωνικές επιστήμες με την ίδια την κοινωνία.

Έτοιμοι να μιλήσουμε;

Επικοινωνία