«Η λήψη άμεσης δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της»

13ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τι είναι το Climate YouthsPV?

To ClimateYouthsPV είναι ένα ΚΑ205 σχέδιο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε αυτό το σχέδιο, 4 οργανισμοί από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες συνεισφέρουν στo 13o Στόχο για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εστιασμένων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο σχέδιο είναι αυτή των Συμμετοχικών Βίντεο. Μέσω αυτής, ενδυναμώνουμε τους νέους ανθρώπους ώστε να λάβουν δράση έναντι της κλιματικής αλλαγής, διευκολύνοντας της πρόσβαση και κατανόηση του θέματος.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα εστιάσουν στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων και διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους, έχοντας προβλέψει δύο εκπαιδευτικά μαθήματα σε κάθε μία από τις ομάδες στόχο.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έτοιμοι να μιλήσουμε;

Επικοινωνία